Հեքիաթներ տավուշյան բարբառով․ Ճրի պիրած՝ ճրի տարած

Ջրի բերած՝ ջրի տարած

Տավուշյան բարբառով հեքիաթներ Արթուր Մուսայելյանի հետ։

Չվաստակած հարստության ճակատագրի մասին՝ համեմված տավուշյան համ ու հոտով։