Ռուս-թուրքական վանդակ | Հրանտ Տեր-Աբրահամյան. Մաս 7