Արտակարգ ալիք 02.07.2010
Արտակարգ ալիք 04.06.2010
Արտակարգ ալիք 07.05.2010
Արտակարգ ալիք 14.05.2010
Արտակարգ ալիք 02.04.2010
Արտակարգ ալիք 09.04.2010
Արտակարգ ալիք 16.04.2010
Արտակարգ ալիք 23.04.2010
Արտակարգ ալիք 30.04.2010
Արտակարգ ալիք 05.03.2010