Սկսվել են գարնանային աշխատանքները. Գյուղական կյանք

Տավուշի գյուղերում սկսվել են գարնանային աշխատանքները:
Հեղինակ` Այգեձորից Տավուշ Մեդիայի թղթակից Անահիտ Մակյան:
Խաչարձան. գողտրիկ գյուղ Դիլիջանում

Տավուշը մենք ենք․ մեր գյուղերը, գյուղում ապրող և հողի ու բնության հետ խոսող, դժվարությունները հաղթահարող և ամեն բացվող օրվա հետ նորը արարող մարդիկ։

Շարունակելով ներկայացնել Տավուշի մարզի գյուղերը՝ կանգ ենք առնում Խաչարձանում։