Եռանկյուն. Մանվել Սարգսյան. Ներածություն․ պատերազմը եւ առասպելների փլուզումը
Եռանկյուն. Մանվել Սարգսյան. Ռուսաստանի քաղաքականության տրամաբանությունը
Եռանկյուն. Մանվել Սարգսյան. Հայաստան․ Իրավունքներից հրաժարվելու քաղաքականություն
Եռանկյուն. Մանվել Սարգսյան. Ազգայինի և ապազգայինի մասին
Եռանկյուն. Մանվել Սարգսյան. Ինչո՞ւ Բյուզանդիան հոշոտեց Հայաստանը
Եռանկյուն. Մանվել Սարգսյան. Ավանդական հայ ընտանիքն ու նրա ձևավորած մտածողությունը
Եռանկյուն. Մանվել Սարգսյան. Հայերը «դեղին ջիհադի» ճիրաններում
Եռանկյուն. Մանվել Սարգսյան. Քոչվորները՝ որպես կայսրությունների գործիք
Եռանկյուն. Մանվել Սարգսյան. Ինչպե՞ս իսլամացավ Բյուզանդիան
Եռանկյուն. Մանվել Սարգսյան. Ովքե՞ր էին օսմանցիները