Խաչարձան. գողտրիկ գյուղ Դիլիջանում

Տավուշը մենք ենք․ մեր գյուղերը, գյուղում ապրող և հողի ու բնության հետ խոսող, դժվարությունները հաղթահարող և ամեն բացվող օրվա հետ նորը արարող մարդիկ։

Շարունակելով ներկայացնել Տավուշի մարզի գյուղերը՝ կանգ ենք առնում Խաչարձանում։