ԵՊՀ ԻՄ-ը պատրաստ է ընդունելու Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ուսանողներին

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը պատրաստ է սիրով ընդունելու Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ուսանողներին և կազմակեպելու նրանց հետագա ուսումնառությունը ԵՊՀ ԻՄ-ում:

Դիմումներն անհրաժեշտ է ներկայացնել ԵՊՀ ԻՄ-ի անձնակազմի կառավարման և իրավական ապահովման բաժին (հասցե` ՀՀ Տավուշի մարզ, քաղաք Իջևան, Ուսանողական 3, ԵՊՀ ԻՄ-ի գլխավոր մասնաշենք) երեքշաբթիից շաբաթ օրերին՝ ժամը 9:15-16:00-ն:

Անհրաժեշտ է դիմումներին կցել հետևյալ փաստաթղթերը (առկայության դեպքում)՝
1. 2 լուսանկար,
2. անձնագրի պատճեն,
3. ակադեմիական տեղեկանք կամ տեղեկագիր,
4. ԳԹԿ-ի վկայական,
5. միջնակարգ կրթության ավարտական վկայական և/կամ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ավարտական վկայական,
6. ընդունման և ազատման կամ հեռացման հրամաններ,
7. ուսանողական տոմս,
8. ստուգման գրքույկ,
9. այլ փաստաթուղթ:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը սիրով սպասում է արցախցի ուսանողներին