Եռանկյուն. Մանվել Սարգսյան. Ավանդական հայ ընտանիքն ու նրա ձևավորած մտածողությունը