Զրույցներ հոգեբանի հետ․ հոգեբանական ինքնախնամք

Շարունակելով հոգեբանական զրույցներ շարքը, հոգեբան Քրիտինե Վարդանյանը խոսում է հոգեբանական ինքնախնամքի մասին: Ինքնախնամքի կարևորության, և դրա իրականացման մասին: