Library

Emergency Channel Media Centre

Ներբեռնել Ամեն տարի բնական, տեխնածին, բնապահպանական, համաճարակային ու սոցիալական աղետները լուրջ վնաս են հասցնում մեր երկրին ու ժողովրդին: Միջազգային փորձագետները...

Media in emergency situations

Ներբեռնել 2000 թվականին, երբ Հայաստանի փրկարար ծառայությունում (այն ժամանակ՝ Արտակարգ իրավիճակների վարչություն) մշակվում էր արտակարգ իրավիճակների կառավարման հանրային տեղեկատվության նոր...

Emergency situations threatening Ararat region

Ներբեռնել Այս գրքույկն Արարատի մարզի աշխարհագրական նկարագրի, նրան սպառնացող արտակարգ իրավիճակների, դրանցից պաշտպանվելու կամ դրանց հետևանքները մեղմելու հնարավորությունների մասին է:...

Page 2 of 3 1 2 3