Հայաստան-Ռուսաստան-Թուրքիա

Տեսանյութերի շարքը պատրաստվել է <<Կողբ>> հիմնադրամի աջակցությամբ