Օգտագործման Պայմաններ

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԱԼԻՔ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԿ / ՏԱՎՈՒՇ ՄԵԴԻԱ ՍՊԸ

https://tavushmedia.am/ կայքի հասանելիության ընդհանուր պայմաններ

 

Ներածական մաս

https://tavushmedia.am/ (այսուհետ ‘”Կայք”) հասանելիության սույն պայմանները հանդիսանում են Արտակարգ ալիք տեղեկատվական ՀԿ-ի և Տավուշ մեդիա ՍՊԸ — ի և կայքի օգտատիրոջ միջև իրավաբանորեն պարտավորեցնող օգտագործողի համաձայնագիր (այսուհետ՝ «համաձայնագիր»):

Կայքը տարածվում է համացանցում և իր մեջ է միավորում տեղեկույթ, նյութեր, տվյալներ որոնք տրամադրվում են  Արտակարգ ալիք տեղեկատվական ՀԿ-ի, Տավուշ մեդիա ՍՊԸ — ի և երրորդ անձանց կողմից։

Օգտատրիոջ մուտքը կայք նշանակում է,  որ վերջինս ընդունում է և պարտավորվում է պահպանել սույն Համաձայնագրի բոլոր ստորև նշված պայմանները։

Կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի միակողմանիորեն փոփոխել պայմանների բովանդակությունը։ Փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում առանց որևէ հատուկ ծանուցման կայքում սույն հասցեով տեղադրվելու պահից ի վեր։

Կայքում տեղադրված նյութերի օգտագործման պայմանները

 • Կայքում տեղադրված ամբողջ տեղեկույթը հանդիսանում է Արտակարգ ալիք տեղեկատվական ՀԿ — ի և Տավուշ մեդիա ՍՊԸ — ի մտավոր սեփականություն և պաշտպանված է ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան։
 • Արտակարգ ալիք տեղեկատվական ՀԿ-ն և Տավուշ մեդիա ՍՊԸ — ն հանդիսանում են նշված տեղեկության նկատմամբ բացառիկ իրավունքներ ունեցող անձ (բացառությամբ կայքում հրապարակված տեղեկույթի բովանդակության մեջ հատուկ նշված դեպքերի և իրավատիրոջ հետ համաձայնագրում սահմանված օգտագործման այլ պայմանների) և ներկայացնում են կայքում տեղադրված նյութերի հեղինակների շահերը:

Կայքում հրապարակված տեքստային նյութերի (գրական ստեղծագործությունների) մեջբերումը թույլատրվում է հետևյալ պայմանների պարտադիր պահպանմամբ․

 • Մեջբերման ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել ընդհանուր տեքստի 10%-ը։
 • Մեջբերման դեպքում անպայման է տեքստի հեղինակի, կազմակերպության անվանման և հղման հասցեի նշումը։
 • Առանց Արտակարգ ալիք տեղեկատվական ՀԿ-ի և Տավուշ մեդիա ՍՊԸ — ի գրավոր թույլտվության Կայքի հոդվածների, լուսանկարների, նկարազարդումների և բոլոր այլ նյութերի ցանկացած այլ օգտագործում, այդ թվում՝ պատճենահանում (ներառյալ տեղեկատվության կրիչների վրա գրառումը), վերարտադրություն (ներառյալ ինտերնետային հանգույցներում ցանկացած նպատակի համար վերարտադրումը, ներառյալ դիտարկումները), վերամշակում, տարածում, եթեր փոխանցում, մալուխով հաղորդագրություն՝ ընդհանուր տեղեկության համար, համացանցի միջոցով համընդհանուր տեղեկությանը հասցնելը, ցանկացած այլ եղանակով արգելվում է և բերում է մտավոր սեփականության պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքի խախտման։
 • Օգտատերը պարտավորվում է օգտագործել կայքը միայն այն նպատակներով, որոնք չեն հակասում ՀՀ գործող օրենսդրությանը, ինչպես նաև բարոյականության, բանականության և բարոյականության սկզբունքներին ։

ՕԳՏԱՏԵՐԸ պարտավորվում է չտեղադրել ցանկացած ձևաչափ ունեցող կամ կայքի միջոցով որևէ տեղ ուղարկող հետևյալ բնույթի ցանկացած տեղեկույթ

 • Այլ անձանց վարկաբեկող սպառնալիքներ և վիրավորանքներ, քաղաքացիների անձնական կյանքի կամ հրապարակային կարգի իրավունքները խախտող նյութեր, որոնք կրում են անպարկեշտության, վիրավորանքի, լավ տոնով ընդունված կանոնների խախտման բնույթ,
 • պետական կամ օրենքով հատուկ պահպանվող այլ գաղտնիք կազմող տեղեկություններ, որոնք պարունակում են ահաբեկչական գործունեություն իրականացնելու կամ ահաբեկությունը արդարացնող հրապարակային կոչեր, այլ ծայրահեղական նյութեր, ինչպես նաև պոռնոգրաֆիա, բռնության և դաժանության պաշտամունք քարոզող նյութեր և պարունակում են անպարկեշտ հայհոյանքներ,
 • այս կամ այն չափով այլ անձանց պատիվն ու արժանապատվությունը, գործարար համբավը, իրավունքներն ու օրենքով պահպանվող շահերը խախտող այլ տեղեկույթ,
 • կրոնական, ռասայական կամ ազգամիջյան թշնամանք հրահրելու կամ բռնություն հրահրելու կոչեր պարունակող տեղեկույթ,
 • գովազդ հանդիսացող ցանկացած ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների և/կամ գործունեության այլ ապրանքների, այդ թվում՝ գովազդային նյութերի, առևտրային առաջարկների, որոնք հասցեագրված են անձանց անորոշ շրջանակին, հղումներ գովազդի օբյեկտին և գովազդային բնույթի տեղեկատվությանը,
 • մտավոր սեփականության մասին օրենսդրությամբ (այդ թվում՝ հեղինակային իրավունքով, ապրանքային նշանների մասին օրենսդրությամբ և այլն) պաշտպանվող և օրենսդրությամբ պահպանվող այլ նյութեր՝ առանց պահպանվող նյութի նկատմամբ իրավունքների իրավատիրոջ թույլտվությունը պատշաճ ստանալու։

Ընդհանուր դրույթներ՝ նվիրաբերելու վերաբերյալ․

 • Կայքի միջոցով կատարված նվիրատվությունները կիրառվելու են «Դիմակայուն և անվտանգ Տավուշ» նախագծի շրջանակներում պլանավորված միջոցառումների իրականացնելու համար։
 • Նախագծերի իրականացմանը ծառայեցված միջոցների վերաբերյալ կայքում տեղադրվելու են տարեկան հաշվետվություններ, որոնց կարելի է ծանոթանալ անցնելով https://tavushmedia.am/dimakayun-tavush/hashvetvuthyunner/ հղմամբ։

Կայքում առկա նվիրատվության գործառնականի կիրառման պայմանները․

 • Կայքում առկա նվիրատվության գործառնականը կիրառելիս օգտատերը իրավունք ունի նշել իր անուն ազգանունը կամ մնալ որպես անանուն նվիրաբերող։
 • Օգտատերը հնարավորություն ունի իրականացնել ավտոմատացված և պարբերական կարգով տրամադրվող նվիրատվություններ, այդ ամենի հետ մեկտեղ հնարավոր է նաև մեկանգամյա նվիրատվությունների իրականացում։