«Երիտասարդ Տավուշ» ծրագրի նպատակներն են երիտասարդների քաղաքացիական կրթության և մասնակցության մասին իրազեկվածության բարձրացումը, երիտասարդների և պետական, տեղական ինքնակառավարման, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների միջև երկխոսությունների և քննարկումների համար հարթակի ստեղծումը և Տավուշի մարզում պետական, տեղական ինքնակառավարման, քաղհասարակական գործընթացներում, համայնքային կյանքում երիտասարդների մասնակցության աճի բարձրացումը։

Նորություններ

Տավուշի Երիտասարդական խորհրդի առաջին հանդիպումը | առաջիկա անելիքներ

Նորաստեղծ խորհուրդը միտված է բարձրացնել երիտասարդների մասնակցության աճը՝ Տավուշում տեղական ինքնակառավարման, պետական, քաղհասարակական գործընթացներում, համայնքային կյանքում։ ____ Նախագիծն իրականացվում է...

Կարդալ ավելին

Երիտասարդների խնդիրները Տավուշի մարզում․ հանդիպում-քննարկում ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում

«Արտակարգ Ալիք» տեղեկատվական ՀԿ-ն և Տավուշ Մեդիան ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում հանդիպում-քննարկում էին կազմակերպել, որտեղ ընդգրված էին Տավուշի մարզի խոշորացված բոլոր...

Կարդալ ավելին

Հարցեր և խնդիրներ, որոնք բարձրաձայնվել են Տավուշի մարզի երիտասարդների կողմից

  • Երիտասարդական կյանք․ երիտասարդական միջոցառումների կազմակերպում
  • Երիտասարդների զբաղվածության, աշխատանքի ու ժամանցի, կրթական հնարավորությունների, համայնքում ներգրավվածության, որոշումների կայացման և քաղաքականությունների գործընթացում մասնակցության հիմնահարցեր
  • Երիտասարդների ուսուցում՝ մասնագիտական կողմնորոշման, ծնողավարության, հիգիենիկ կրթություն, առողջ ապրելակերպի և ինքնախնամքի վերաբերյալ
  • Երիտասարդների՝ արտասահմանում ուսանելու հնարավորությունների մասին իրազեկումը և նրանց համար բարենպաստ պայմանների ստեղծումը՝ հայրենիք վերադառնալու,գիտելիքներն ու փորձը ներդնելու համար
  • Աշխատաշուկայի մասին պատկերացումներն ու կապը մշակութային արժեքներին
  • Երիտասարդների արտագաղթը կամ դեպի մեծ քաղաքներ տեղափոխվելը: Երիտասարդների շրջանում բացասական երևույթների առկայությունը և կանխարգելումը
  • Երիտասարդական կառույցների գործունեության արդյունավետությունն ու օգտակարությունը
  • Տրասպորտային հաղորդակցությունն ու Տավուշում միջհամայնքային կապը երիտասարդների միջև

ՀՀ երիտասարդական պետական քաղաքականության 2021-2025 թթ․ ռազմավարությունը

Տավուշի մարզում երիտասարդական ոլորտում նախագծեր իրականացնող կազմակերպությունները

«Քաղաքացիական երիտասարդական կենտրոն» ՀԿ
Ամերիկյան գրադրան և դասընթացների կենտրոն
«Ռեստարտ Իջևան» գիտակրթական ՀԿ
«Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կենտրոն» ՀԿ
«Դիլիջանի համայնքային կենտրոն» ՀԿ
«Երիտասարդական գաղափարներ» ՀԿ
«Նոյեմբերյանի կանանց, երիտասարդների հարցերով խորհրդակցական մարմին»
«Նոյեմբերյանի համայնքային զարգացման կենտրոն» ՀԿ (CCD)
«Բերդ մշակույթի կենտրոն» ՀԿ