Շինարարություն

Ընթացիկ աշխատանքներ՝ Բերդ և Դիլիջան համայնքների բնակավայրերում

Բերդ համայնքի բնակավայրերում շարունակվում են ներբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման, խմելու ջրագծերի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները: Բերդում Իրականացվում են երկրորդային(թաղամասային) ճանապարհների բարեկարգման՝ հարթեցման ...

Արխիվ