ԱԻ հանրագիտարան (ԱԻ)

Հայաստանի տարածքում զգացված երկրաշարժերից հետո հաճախ տրվող հարցեր

Պարտադիր, անհրաժեշտ, հետաքրքիր ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԶԳԱՑՎԱԾ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԵՐԻՑ ՀԵՏՈ ՀԱՃԱԽ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ Պատասխանները Արտակարգ ալիքի ՈՐ ՓՈՐՁՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈՐՁԱՆՔ ՉԴԱՌՆԱ գրքից: Երկրաշարժը...