Հնգամյա զարգացման ծրագր

Հանրային քննարկում Իջևանում․ 2017-2021թթ. համայնքային հնգամյա զարգացման ծրագրի կատարողականի մոնտորինգի զեկույց

«Քաղաքացիական երիտասարդական կենտրոն» համայնքային զարգացման ՀԿ-ն 2021 թվականին իրականացրել է Իջևան քաղաքի 2017-2021 թթ․ հնգամյա զարգացման ծրագրի կատարողականի մոնիթորինգ, որն ...

Արխիվ