Մարզ

«ԵՄ-ն հանուն նորարարության» ծրագրի շրջանակում Տավուշի մարզի դպրոցները ստացել են լաբորատոր սարքավորումներ և գույք

Եվրոմիությունը հանուն նորարարության դրամաշնորհային ծրագիրը ամփոփվել է։ Այն մեկնարկել էր 2020 թ. հոկտեմբերի 30-ին: Ծրագրի նպատակն էր բարձրացնել Կրթության զարգացման ...

Կառավարությունը կապահովի մարզերում առաջնահերթ լուծում պահանջող ծրագրերի իրականացումը

Կառավարությունն ընդունել է որոշում՝ ՀՀ մարզերում անհետաձգելի համարվող կապիտալ բնույթի, ինչպես նաև գույքի և բժշկական սարքավորումների ձեռքբերմանը վերաբերող կրթության, սպորտի ...

Արխիվ